КОНСУЛТАЦИИ

За успешното изпълнение на една строителна инвестиция са необходими хора, които разбират от строителство

– трябват талантливи архитекти и опитни инженери, строителни техници, които с години са трупали умения по обекти, справяли са се с различни трудности и са се срещали лице в лице с винаги нови и различни казуси от строителната практика, необходими са юристи, които следят и познават отлично нормативната база, практиката и изискванията на контролните органи.

Същевременно, за изграждането на един обект с майсторство, е нужен и екип от технически изпълнители, които познават в детайли възможностите на технологиите и материалите, така че в цялостното изпълнение всичко да се съчетае в стабилно единство, задоволяващо както естетическите критерии, така и високите изисквания за здравина и функционалност.

Когато се сблъскате за първи път с тази материя, то именно тук на помощ идват нашите любезни и компетентни консултанти, които ползвайки експертизата на целият наш екип, ще отговорят на всеки Ваш въпрос, ще Ви насочат в избора и ще Ви дадат най-оптималните варианти за реализиране на Вашите идеи и намерения.

Ние сме квалифицирани във всички аспекти, които могат да касаят покупката и строежа на жилище, а именно:

  • СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
  • ПРОЕКТИРАНЕ
  • АРХИТЕКТУРНИ УСЛУГИ
  • СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ
  • КРЕДИТНИ КОНСУЛТАЦИИ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Не се колебайте, потърсете ни!